top of page

ORGANIZACE

Varianty - základní, pokročilý, na míru

počet účastníků max. 20, po domluvě i větší skupiny

Povinné proškolení ze zákona:

 • autoškoly

 • školy

 • školky

 • domovy seniorů

 • dětské domovy atd.
   

Registrovaní zdravotníci (+kredity)  

 

S námi splníte zákonnou povinnost přeškolení
v první pomoci vašich zaměstnanců (§ 102 zákona č. 262/2006 Sb.)

Základní kurz - 4 hodiny

 • úvod

 • tři kroky, jako univerzální postup

 • přístup k bezvědomému

 • volání 155

 • KPR

 • krvácení
   

Pokročilý kurz - 8 hodin

 • úvod

 • tři kroky, jako univerzální postup

 • přístup k bezvědomému

 • volání 155

 • KPR

 • krvácení

 + předem domluvená témata jako např.:

 • popálení

 • pády

 • celotělové křeče

 • bolest na hrudi

 • mrtvice

Kurz na míru - 12 hodin
 

 • úvod

 • tři kroky, jako univerzální postup

 • přístup k bezvědomému

 • volání 155

 • KPR

 • krvácení

 + předem domluvená témata jako např.:

 • popálení

 • pády

 • celotělové křeče

 • bolest na hrudi

 • mrtvice

 • KPR děti

 • dušení

 • tonutí

 • cukrovka

 • podchlazení a omrzliny

 • zasažení el. proudem

 • dopravní nehoda 

Cena za proškolenou osobu:

od 850 Kč / 4 hodiny

od 1 700 Kč / 8 hodin

od 2 550 Kč / 12 hodin

cena se odvíjí od cílové skupiny, resp. náročnosti kurzu

+ cena za dopravu 10 Kč / km, v případě konání kurzu u vás
 

bottom of page